denta22 lice_1 lice_2 lice_55

Општа стоматологијаОпштата стоматологија е во основата на нашата работа. Без општа добра орална слика нема здравје, ниту пак можат да се прават други зафати на забите. Офаќа лекување на заби, пломбирање – сите неопходни работи за кои кај нас доаѓаат и децата и возрасните. Она што не разликува од повеќето на пазарот е употребата на високо квалитетни и високо естетски материјали: композити и нано – композити кои имаат ситни честички за максимална цврстина и естетика. Истите се користат без корситење подлоги, туку само со самата пломба се исполнува забот што е многу подобро за самиот заб. Исто така, користиме и материјали со порцелански честитичкии – ормоцери кои се користат за пломби кај поголеми забни дефекти.

Eндодонција

    

Во лекувањето на забите спаѓа и ендодонцијата, лекувањето на канали кое се прави со отстранување на нервите, со апекс локатори со кои се одредува дигитално должината на коренот.

Исто така, работиме и полнење на канали со најсовремени билошки пасти на база на смола – кои се без токосчни материјали, таканаречени гутаперки. Би го спомнале и полнењето со термафил – каде преку топла кондензација материјалот се топи во каналот, совршено исполнувајќи го каналот. Ја практикуваме и латералната – ладна кондензација, која комбинира смола и гутаперки. Во комплексните ситуации кои се појавуваат при лекувањето на канали користиме и машинаска обработка на канали со која ова се избегнува појава на рецидив, циста, коскени дефекти, коскени репсорпции итн. А за уништување на бактериите во каналот пред неговото полнење користиме ласерска стерилизација на канали.

Промоции

mezonitipromocija

implantipromocija

prppromocija

 

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere